Get Adobe Flash player
Gyülekezetünk a számok tükrében Nyomtatás E-mail
Írta: sajtoteam   
2012. február 02. csütörtök, 07:53

Az év utolsó estéjén, valamint az első újévi istentiszteleten felolvassuk gyülekezetünk legfontosabb adatait – számokban. Ezt osztjuk meg most a szélesebb nyilvánossággal is.

2011-ben összesen 75 gyermeket és felnőttet kereszteltünk meg. Örvendetes, hogy ebben az évben is kilenc felnőttet kereszteltünk. Ők már hosszas előkészületek után, bizonyságtételük és saját döntésük alapján részesülnek a keresztség szentségében. Az ő esetükben egyúttal megtörténik a konfirmáció is és így lesznek egyházunk tagjaivá.

Megkonfirmáltunk 55 főt, ebben a számban benne vannak az előbb említett felnőttek is. Hagyományosan 12 éves korban részesülnek a gyermekek a konfirmációban. Gondolkodunk, hogy más evangélikus egyházak gyakorlatához hasonlóan a korhatárt emelni kellene. Érettebb életkorban a tapasztalat alapján, fogékonyabb az elme és a szív a hit dolgaival kapcsolatos információk befogadására.

Isten színe előtt összesen harminc pár kötött házasságot. Örvendetes a tiszta evangélikus párok aránya (14) illetve a növekedés: nyolccal több párt eskettünk, mint egy évvel korábban.

96 egyháztagunkat temettük el a feltámadás reményében. Itt mutatkozik meg a leginkább fogyatkozásunk: 21 fő a különbség a megkereszteltek és az eltemetettek között. Sajnos, kevés gyermek születik a hazában, a halottak száma országosan meghaladja a születések számát.

Összesen 969 istentiszteletet tartottunk, templomban, imaházban, tanyákon, szórványokban, a Jó Pásztor Otthonban öt hétköznapon és vasárnap, a Szociális Otthonban is minden hétfőn két ízben, a Humán Szolgáltató Központban csütörtökönként és külön kérésre családi otthonokban is. E kimagasló szám egyet jelent: az év során összesen ennyiszer szólt Isten igéje, - csak a hagyományos istentiszteleteken! A magvető két marokkal, bőségesen szórja az igemagot. 

2011-ben összesen 2206 felnőtt egyháztag támogatta anyagilag is gyülekezetünket – mintegy ötezerből. Az elmúlt három év átlagában ez a szám úgy 2230 körül állandósulni látszik. Az egyre nehezülő gazdasági körülmények között köszönet illeti mindazokat, akik ily módon is felelősséget vállalnak gyülekezetünkért. Ne feledjük, máshonnan nem kapunk rendszeres támogatást. „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.” (Efezusi levél 3,20-21)

Lupták György

 


A cikkekhez és galériákhoz a hozzászólás csak regisztráció után lehetséges.

 

 
Hirdetés