A kalocsai városházáról jelentjük Nyomtatás E-mail
Írta: sajtoteam   
2017. május 03. szerda, 14:30

Testületi ülések, napirend előtti viták, utólagosan napvilágot látott információk, igazgatói kinevezés, újabb vagyoneladás, névszerinti szavazás, kerekasztal beszélgetés, lakossági fórum.

Eseménydús időszakon van túl a kalocsai városvezetés.

Üres táblázatról szavaztak

A március 22-i testületi ülésen került a városvezetők elé Kalocsa közbeszerzési terve. Mint kiderült, a nagy semmiről szavaztak a képviselők, ugyanis a határozatban mindössze egy üres táblázat szerepelt, a következő szöveges kiegészítéssel: Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi éves közbeszerzési terv alapján közbeszerzési értékhatárt elérő beruházást nem indít. Simon Zoltán a Fidesz képviselője hozzászólásában szomorúan konstatálta, hogy az előző ciklusban még a térség egyik legdinamikusabban fejlődő városa most nullás közbeszerzési tervvel rendelkezik, miközben van olyan város, akinek táblázatában hat eljárás is feltüntetésre került.

- Sokatmondónak tartom ezt az üres táblázatot. Mindez azt támasztja alá, ami a költségvetésből is kiderül és végtelenül elszomorító, hogy a városnak semmilyen fejlesztési koncepciója nincs – mondta.

Bálint József válaszában elismerte az üres táblázatot, azonban a felelősséget, mint már többször, most is a magyar államra hárította, mondván központilag visszafogták a pályázatokat. Valószínűsíthetően a hosszú lajstrommal rendelkező városok polgármestereinek erről a magyar állam elfelejtett szólni.

    

Simon Zoltán: Elszomorító, hogy a városnak nincs fejlesztési koncepciója.

   

Füstbe ment egyeztetés

Szabó Balázs jobbikos képviselő elmondása szerint az utóbbi időben több lakó is megkereste a Rokkanttelep és a Szőlők köze városrészeiből, az elharapózott illegális veszélyes anyagok égetése miatt, így április 10-re, kerekasztal beszélgetését hívott össze azon szervek képviselőivel, akik véleménye szerint a megoldás megtalálásában közreműködhetnek. Ezt követően lakossági fórumra invitálta az érintett városrészeken élőket. A felszólalók elmondták, hogy több évtizedes problémával állnak szemben, de a fenyegetések miatt félnek szomszédjaik ellen feljelentést tenni. Ezért ők a jelen lévő Bálint József polgármestertől várnak hathatós megoldást. Mint azt egy felszólaló hangsúlyozta, ha az előző vezetés képes volt a Vigadó soron lévő áldatlan állapotokat felszámolni, véleménye szerint ez csak akarat kérdése. A polgármester közölte, hogy ez nemcsak rajta, hanem az ott élőkön is múlik, akiknek kötelességük feljelentést tenni akkor, ha illegális égetést tapasztalnak. A Jobbik helyi vezetője végül a szakmai szervekkel folytatott egyeztetés kapcsán azon csalódottságának adott hangot, hogy a hatóságok a megoldások helyett csak kifogásokat kerestek, arról beszéltek mit miért nem lehet. Valószínűleg ezt a csalódottságot a gyér számú érdeklődés csak tovább fokozta.


      

Mégis Jó, aki korábban nem

Mint emlékezetes, még tavaly novemberben viharos körülmények között mondott le a Kalocsai Vagyonhasznosítási Kft. ügyvezetői posztjáról Loibl László. A testület már decemberben meghirdette a megüresedett pozíciót. A cég vezetésével átmenetileg Pécsi Tibornét, a társaság korábbi gazdasági vezetőjét bízták meg. A meghirdetett állásra bár többen adtak be pályázatot, köztük az ideiglenes vezető is, februárban mégsem hirdettek győztest, hanem kisebb módosítással azt újra kiírták. A többedik nekifutás után az április 11-i testületi ülésen zárt ajtók mögött hoztak döntést arról, hogy a pályázók közül mégiscsak a folyamatosan újrázó Pécsi Tibornénak szavaznak bizalmat, annak ellenére, hogy első körben sem a bizottság, sem a polgármester, sem az alpolgármester nem támogatta véglegesítését. Azt, hogy a többszöri próbálkozások során az egykori pénzügyi vezető változtatott-e pályázatán, azt nem lehet tudni. Az viszont bizonyos, hogy az általa jól ismert és megvalósíthatónak vélt gazdasági tervtől máris igyekszik eltérni, hiszen az uszoda működtetése kapcsán a már megszokott rutin karbantartási munkálatokhoz 5 millió forintos többlet költségre tart igényt, mindamellett, hogy egy új dolgozóval is bővítette a Vagyonhasznosító Kft-t gárdáját, mely éves szinten több milliós többletkiadást eredményez.

            

 

„Elherdáltuk ezt is”

A legutóbbi ülésen a Fideszes képviselők heves tiltakozása ellenére ismét ingatlaneladásra került sor. Most az inert szemétlerakó telep talált gazdára, melyért 18 millió forintot fizetett a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. Az ellenzék ismét felhívta arra a figyelmet, hogy szinte nincs olyan testületi ülés, ahol ne tárgyalnának ingatlaneladásról. Ez pedig nem más, mint a város jövőjének elherdálása a pillanatnyi haszon reményében. Ezért megkérték a polgármestert, hogy a következő ülésen összesítve tárja a képviselők elé az eladott értékek listáját. Bálint József erre ígéretet tett, jelezve, hogy minderre a kezelhetetlen hiány miatt van szükség. Az ellenzék viszont arra emlékeztette a polgármestert, hogy az előző ciklusban 700 milliós hiánya volt a városnak, melyből 500 millió volt csak a kórházé. A hiány rendezéséhez egyetlen egy ingatlan eladására sem volt szükség. Végül névszerinti szavazást kértek, melyhez Bálint József cinikusan hozzáfűzte: „sokra mennek vele”. Az eladás mellett döntött a jelenlévő baloldali tömörülés: dr. Bálint József, Kinyóné Lakatos Melinda, Lakatos János, Katus Attila, Kati László, a független Bolvári Ferdinánd, és a Jobbikos Szabó Balázs is. Nemmel a Fidesz képviselői szavaztak: Simon Zoltán, Tihanyi Tiborné, Török Ferenc és dr. Filvig Géza. A parázs vitába torkolló napirend után, a józan ítélőképességét sokszor elvesztő polgármester végül 10 perc szünetet rendelt el.

 

Rosszul készítették elő, vagy elhallgatták?

Az ingatlaneladás mellett más téma is borzolta a kedélyeket. Napirend előtt Simon Zoltán képviselő kért szót, akihez a körzetében élők levelet juttattak el, melyben a Selyemerdő utcai játszótér egy részét érintő TAO-s beruházás kapcsán nemtetszésüket és tiltakozásukat fejezték ki.

- A lakók azzal kerestek meg, hogy a zöldövezetben lévő játszótéren, melyet sok kisgyermekes család használ pihenésre, munkások jelentek meg és cölöpöket vertek le. Értetlenül álltam a kérdés előtt, ugyanis bár a képviselő testület egyhangúlag támogatta a Méhecskék TAO-s támogatásból megvalósuló műfüves pályaépítését, arról nem volt tudomásom, hogy a beruházás nem a sportpályához kapcsolódó területen, hanem azon kívül, a szabadidő park egy részének beépítésével valósul meg – mondta a képviselő. A csodálkozásba bekapcsolódott Bálint József polgármester is, aki kijelentette, hogy erről ő sem tudott, mint ahogy a testület többi tagja sem. Kivéve Szabó Balázs jobbikos képviselőt, a sportbizottság elnökét, aki a beruházáshoz kapcsolódó médianyilatkozatában részletesen ismertette, hogy a játszótér egy része beépítésre kerül. Simon a testületi ülésen médianyilatkozataival szembesítette a Jobbik helyi vezetőjét, aki válaszaiban egyre ingerültebben keveredett bele saját mondandójába. Az ügy érdekessége, hogy a lakók, és Simon Zoltán képviselő aggályai helytállóak, és Szabó Balázs bizottsági tájékoztatása korántsem volt minden részletre kiterjedő. Simon Zoltán nyomatékosította, hogy továbbra is támogatja a sportlétesítmény fejlesztését, hiszen arra szükség van, de a megvalósításra olyan kompromisszumos megoldást kell találni, amely az egyesület és a lakók számára is elfogadható. Az előkészítetlenség hibáinak megoldása, a lakókkal való egyeztetés és a kiviteli tervek elkészülte után, az ügy ismét a testület elé fog kerülni.

 


A cikkekhez és galériákhoz a hozzászólás csak regisztráció után lehetséges.

 

 
Hirdetés